วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org
กิจกรรมที่ผ่านมาของ

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

2024-06-20 23:39:39

ครบรอบ 5 ปี YSDA


2024-06-20 23:16:38

26-27 เม.ย. 2567 ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


2024-03-28 12:35:38

โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บำรุง และ โรงเรียนกำมะเชียร


2024-03-28 12:58:25

วันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


2024-03-28 12:27:16

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park


2024-03-28 12:34:11

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


2024-03-28 12:03:05

หารือความร่วมมือกับคุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ตัวแทนจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


2024-03-28 12:40:01

“เสริมพลังประชาธิปไตย : บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง” (Revitalizing Democracy: Roles of Soft Power and Citizen Engagement)


2023-10-12 13:58:46

โดยคุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ


2023-07-25 14:24:23

โดย SDG Move, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ FES


2023-07-19 13:25:27

วันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


2023-06-16 01:06:13

พื้นที่ 'บางจาก นครศรีธรรมราช' กับ 'พี่โบ'


2023-06-16 00:43:32

รอบวันที่ 19 - 24 เม.ย. 2566


2023-06-16 00:42:15

พื้นที่ 'คลองหลวง ปทุมธานี' กับ 'พี่ลูกโซ่'


2023-06-16 00:19:07

รอบวันที่ 1-8 เม.ย. 2566


2023-05-03 17:27:39

รอบวันที่ 25 มี.ค. - 6 เม.ย. 2566


2023-05-03 15:38:03

วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2566


2023-05-03 14:02:46

พื้นที่ 'บางบัวทอง นนทบุรี' กับ 'พี่เกรซ'


2023-04-12 17:08:34

ลงพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร


2023-04-12 17:26:24

ลงพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท


2023-02-12 23:37:47

คณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการฯ ลงพื้นที่


2023-02-12 23:11:43

คณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการฯ ลงพื้นที่ ณ อำเภอนครชียศรี จังหวัดนครปฐม


2023-02-09 22:47:08

ลงพื้นที่เก็บถุงกระสอบ ณ หมู่บ้านนันท์นรินทร์ จังหวัดปทุมธานี


2023-02-09 22:10:00

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


2023-02-09 21:36:42

สัมมนาคณะทำงานสมาคมฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่


2023-02-09 21:59:34

โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสวรรค์) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


2023-02-09 21:37:31

เกี่ยวกับความร่วมมือกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


2023-02-09 21:05:29

ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน


2023-02-09 20:34:46

សួស្តី! YISDA มาแล้วกับการมาเยือนประเทศน้องใหม่ล่าสุดของเรา อย่าง 'กัมพูชา'


2023-02-09 20:08:39

โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จังหวัดสมุทรปราการ


2023-02-09 20:54:20

โครงการสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ยุวศิลปิน “ร้อง รำ ลำตัด” กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ศิลป์


2023-02-09 20:58:01

โรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี


2023-02-01 17:21:37

ค่ายที่สร้างความสุขให้เหล่าเยาวชนกลับมาอีกครั้ง


2023-02-01 17:57:32

กิจกรรม Workshop ทักษะแปลภาษา


2023-02-01 17:19:28

ลงพื้นที่ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม


2023-02-01 17:36:11

ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ


2023-02-01 17:59:07

โรงเรียนวัดคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ


2023-02-01 17:10:03

ขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถพลังงานไฟฟ้า


2023-02-01 16:55:51

ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


2023-02-01 16:26:44

กองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครฯ


2023-02-01 16:05:14

ร่วมกับ SDSN Youth Malaysia และ ตัวแทนจาก University of Nottingham Malaysia


2023-02-01 15:10:58

โรงเรียนวัดวัดงิ้วราย และโรงเรียนวัดดอนซาก จังหวัดนครปฐม


2023-02-01 13:13:41

YSDA ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี


2023-02-01 13:46:32

YSDA ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดแค จังหวัดสมุทรปราการ


2023-02-01 13:49:10

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังตาวกาใส และโรงเรียนบ้านดอนเฟือง


2022-08-16 18:00:06

YSDA ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ เราจะพาทุกคนมาแอ่วเหนือที่จังหวัดน่าน


2022-08-16 17:49:56

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้านการคลังท้องถิ่น


2022-07-08 20:54:16

เดินเท้าเพียง 8 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ ทุกท่านก็จะพบกับหมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่า ”หมู่บ้านวงศ์ชัยนคร”


2022-07-08 20:18:11

ค่าย YSDA School Ventures ณ โรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี


2022-07-06 00:17:41

Waste Money คือโครงการที่มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการขยะภายในชุมชนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น


2022-07-06 00:01:34

ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Marketplace) ได้


2022-07-04 11:06:38

"มหาวิทยาลัยส่วนมากมีวิทยาเขต แต่ที่ Sunway เรามี ‘เมือง’" มันเป็นยังไงนะ?


2022-07-02 14:29:29

Project-based Learning (PBL) ที่สอนให้นักเรียนได้คิด และลงมือทำเป็นอย่างไรไปดูกัน!


2022-07-02 14:51:23

มาดูกันว่า “ลำตัด” ที่แสนสนุกและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมาอย่างยาวนานนั้นเป็นอย่างไร!!


2022-07-02 14:23:20

YSDA นำทีมโดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียน ณ จังหวัดนนทบุรี


2022-07-02 14:55:14

รายงานความคืบหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกออกมาแล้ว ประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันนะ?


2022-07-02 14:25:11

ภาพกิจกรรม Empower youth รอบเดือนพฤษภาคม


2022-07-02 14:59:07

วันนี้ YSDA ครบรอบ 3 ปีแล้ว!


2022-07-02 14:41:03

เพราะการพัฒนาเด็กนักเรียน เท่ากับการพัฒนาประเทศ” ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลองสิบได้กล่าวในโอกาสที่ YSDA ไปลงพื้นที่ ณ โรงเรียนกลางคลองสิบ จังหวัดปทุมธานี


2022-05-27 23:04:32

ลงพื้นที่หมู่บ้านมั่นคงสลัมหลักหก (สลัม 4 ภาค)


2022-05-27 23:20:24

เยาวชนจะพัฒนาตนเองอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Disruption


2022-05-27 23:59:19

ํYSDA ลงพื้นที่โรงเรียนวัดรังสิต และโรงเรียนเจริญดีวิทยา


2022-05-27 23:29:13

ตุจักร เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งแหล่งการค้า และแหล่งที่อยู่อาศัยมากมาย


2022-05-27 23:41:05

สัมมนาคณะกรรมการบอร์ดบริหารและคณะทำงาน อ.สัตหีบ


2022-05-27 23:34:01

YSDA พาทุกคนไปลงพื้นที่อีกครั้ง โรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี


2022-04-13 17:41:04

ํYSDA ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในงาน "ชาวนาลดโลกร้อน"


2022-04-13 17:02:02

ในที่สุดสมาชิกทุกคนก็เดินทางมาถึง 2500 คนแล้วนะ เพราะความสำเร็จมักเกิดขึ้นจากการสร้างเสมอ


2022-04-13 16:40:59

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน พวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียน


2022-04-13 16:51:55

หารือแนวทางการส่งเสริมเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสถานศึกษาของนนทบุรี


2022-04-13 16:51:52

YSDA ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัดคณะและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเสวนา“เยาวชนจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Disruption”


2022-04-13 16:14:48

เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่สุดแสนจะแปลกใหม่


2022-04-13 16:20:44

เกษตรกรจากเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย 36 จังหวัด มาชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงการคลังเป็นเวลาร่วม 2 เดือน ที่มาของการวมตัวคืออะไรกันเเน่!?


2022-04-13 16:58:40

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน


2022-04-13 16:52:37

ความเป็นไทยคืออะไรกันแน่


2022-04-13 16:42:31

มือโปรมะม่วงปลอดภัย” จัดโดยสมาคมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) ที่จังหวัดราชบุรี


2022-04-13 16:25:28

YSDA จะพาทุกคนไปรู้จักข้าว และวิถีชีวิตของชาวนากันมากขึ้น


2022-04-13 16:43:24

กิจกรรมแรกพบ "Empower Youth และ Orientation" สำหรับกลุ่มยุวทูตท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3


2022-04-13 16:48:17

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเล่าเรื่องเมืองลำปาง


2022-04-13 16:35:10

นิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง”


2022-04-13 15:02:56

ต้นกำเนิดชามตราไก่สินค้าเลื่องชื่อของเมืองลำปาง


2022-04-13 15:53:51

YSDA ร่วมกับ สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


2022-04-13 15:04:48

ไม่น่าเชื่อ!!!! ในขณะที่ทั่วโลกกกำลังวิตกกังวล หาทางแก้ไขปัญหาจากโรคระบาดอย่างเชื้อไวรัสโคโรนา ที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายและรวดเร็ว ล่าสุดรายงานจากองค์การสหประชาติ (UN) เตือนว่ามีภัยเงียบที่ร้ายแรงกว่าโควิด-19 เสียอีก


2022-04-13 15:05:44

กิจกรรม "Empower Youth และ Orientation" สำหรับกลุ่มยุวทูตท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2


2022-04-13 15:42:39

พี่แพม เลขาธิการสมาคมฯ และพี่เอมมี่ อำนวยการสมาคมฯ จะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมโครงการนักรบนาข้าวรุ่นที่ 1


2022-04-13 15:30:15

กิจกรรมสำหรับกลุ่มยุวทูตท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1


2022-01-21 20:34:29

เลขาธิการ ผู้อำนวยการ และผู้รับผิดชอบโครงการ Ground up เข้าร่วมงานเสวนา “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG”


2022-01-18 16:11:57

YSDA ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม PRIDI Talks #4: 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์


2022-01-15 20:17:40

แล้วถ้าเราหา “ภาพรวม” คือจิ๊กซอว์ตัวสำคัญ แต่ถ้าหากเราหาไม่เจอล่ะจะเป็นอย่างไร?


2022-01-06 17:21:04

ตัวแทนสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.สมุทรปราการ


2021-12-19 17:31:38

ตัวแทนสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี


2021-12-19 17:46:24

ตัวแทนสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยลงพื้นที่จ.ปทุมธานี


2021-11-21 19:33:51

รวมภาพกิจกรรม Empower Youth เดือนตุลาคม


2021-09-25 14:17:44

YSDA เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ 'คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม'


2021-09-25 14:38:24

กิจกรรม Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564


2021-09-14 21:15:22

จบไปแล้วกับกิจกรรม Empower Youth เดือนสิงหาคม สามมารถมาดูภาพได้จากที่นี่เลย!


2021-09-14 20:09:43

กิจกรรม Empower Youth รอบทั่วประเทศ ในเดือนกันยายนมาแล้ว‼️ ‎˖ ࣪⊹


2021-08-24 23:27:18

ำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายที่มีความสนใจเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน สังคมให้เกิดขึ้นได้จริงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่กำลังเป็น เทรนด์โลก (Global Trend)ในขณะนี้


2021-08-24 21:42:24

กิจกรรม Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เท่านั้น!


2021-08-09 13:40:19

ครั้งที่ 1: การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGMove) เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDSN Thailand) ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung ในประเทศไทย และ KASpaces


2021-08-04 21:31:58

YSDA เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พลังคิด คนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์เรดด์พลัส


2021-08-02 18:29:37

กิจกรรม Workshop Animation and Video editing สุดพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับคณะทำงาน YSDA


2021-04-09 16:29:50

เปิดรับสมัครวันนี้ - 23 เมษายน 2564


2020-12-25 19:26:37

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยมีกำหนดจัดงานปฐมนิเทศคณะทำงานปีพ.ศ.2564


2020-12-19 18:06:43

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมองค์กรภาครัฐ-ภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


2020-12-16 18:19:29

SDGs Empower Youth Camp ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


2020-12-16 17:06:22

Workshop ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ชัยพร พยาครุฑ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิจัย


2020-12-16 17:50:15

ค่ายเชิงปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ (Academic Affairs Workshop) จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563


2020-12-16 17:05:12

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเรื่องเป้าหมายเพื่อการ


2020-12-16 17:04:08

ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยจัดการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมขึ้น ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์


2020-12-16 16:52:52

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...


2020-11-17 16:13:34

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA)...


2020-11-17 16:18:33

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) จัดค่าย YSDA Reunion ให้กับสมาชิกสมัชชาฯ ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมาย...


2020-11-17 16:57:32

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่าย SDGs Youth Camp 4


2020-11-17 16:34:32

ยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์...


2020-11-17 16:09:32

ยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ...


2020-11-17 16:34:31

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและประยุกต์ใช้ได้จริงเกี่ยวกับเรื่อง SDGs หรือเป้าหมาย...