วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

SDGs Youth Camp 4 : ขยะหิวน้ำ

วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่าย SDGs Youth Camp 4 : ขยะหิวน้ำ ขึ้นเป็นครั้งที่ 4
ค่ายนี้มุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน กิจกรรมในค่ายมีทั้งการให้ความรู้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายดังกล่าว

1

12

13

14

7

8

9

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง