วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

การประชุมเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพยุวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ประธาน และรองประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้เข้าร่วมในประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพยุวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับ นายกสโมสรนิสิตนักศึกษา ประธานกรรมการนักศึกษา และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย ประกอบด้วย

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตลพบุรี
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 13. มหาวิทยาลัยรังสิต
 14. สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์
 15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 17. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์อยุธยา

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ขอขอบคุณนายกสโมสรนิสิตนักศึกษา/ประธานกรรมการนักศึกษา และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวร่วมกับสมัชชาฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรายุวชนในประเทศไทยจะประสานใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้าวข้ามความแตกต่างทั้งหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ร่วมกับสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

0003BBD2-A91A-4AAB-BE0A-5D8CDA18A798

4874EAE5-6FEF-408C-BE0D-EECFE1181B50

68D86DD7-99DB-40D6-A56A-ABF7E419407C

6EDC560E-A794-4751-8024-C7E22078D602

751F6861-1EB0-475F-A2BE-C6EBFEB94D4C

A902D0C0-10B4-49AA-BDA1-EE08128E7128

D6A2F6BE-4D89-477B-81C3-C5A0D0A4AE54

DF89D025-00FB-4714-97DE-8527CC1CCA00

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง