วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

SDGs Youth Camp 1 : Introduction to SDGs

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและประยุกต์ใช้ได้จริงเกี่ยวกับเรื่อง SDGs หรือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับยุวชน เพื่อว่ายุวชนเหล่านี้จะสามารถเป็นหัวหอก กระบอกเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดค่าย SDGs Youth Camp 1 : Introduction to SDGs ให้กับยุวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 15-28 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก


กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและประยุกต์ใช้ได้จริงเกี่ยวกับเรื่อง SDGs หรือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับยุวชน เพื่อว่ายุวชนเหล่านี้จะสามารถเป็นหัวหอก กระบอกเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้ ค่าย SDGs Youth Camp 1 : Introduction to SDGs ยังเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพ สร้างเครือข่ายมิตรภาพของยุวชนจากหลากหลายชุมชน ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว


ในการนี้ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยขอกราบขอบพระคุณวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดกิจกรรม


สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ายุวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังหลักในทำให้หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้อย่างแน่นอน

202534

202535

202536

202537

202539

202547

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง