วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org

จำนวนประชากรโลกในปัจจุบัน มีรวมกันอยู่กว่า 7 พันล้านคน ฟังดูเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียว แต่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประชากรบนโลกนี้เช่นกัน ชีวิตของเราล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวโยงกับสิ่งต่าง ๆ ในระดับโลก

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เรามักจะเห็นภาพของผู้คนในหลาย ๆ ประเทศออกมาเดินขบวนตามท้องถนน

ค่ายมัธยมอาสาพัฒนาปทุมธานีสู่ความยั่งยืน – ร่วมปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราและท้องถิ่นด้วยการทำกิจกรรม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายต่อหลายคนเคยไปท่องเที่ยว และอีกหลายคนมีความต้องการเที่ยว

การศึกษาไทย คือ หนึ่งในสถาบันที่คนวิจารณ์มากที่สุด เนื่องจากหลักฐาน เช่น ผลการสอบ PISA เมื่อปี 2018 ที่ต่ำกว่า...