วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

การประชุมหารือเพื่อวางแผนงาน 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วม "ประชุมหารือเพื่อวางแผนงาน 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1"
 
การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีคุณ Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เป็นประธานในที่ประชุม
 
ภาพผู้ร่วมกิจกรรมภายในการประชุมหารือ
 
 
ในโอกาสนี้ คุณณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์ เลขาธิการสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้ขึ้นกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสมัชชาฯ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา และได้เป็นหนึ่งในตัวแทนภาคประชาสังคมที่ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนงาน 5 ปีของ UNDP ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไทย <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t6d/2/16/1f1fa_1f1f3.png" alt="
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง