วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย

พบกันอีกครั้งกับกิจกรรม Empower youth ระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เท่านั้น!

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา เข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ผ่านการเรียนรู้พร้อมลงมือทำ สู่การเสริมสร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในกิจกรรม Empower youth เรื่อง เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กำหนดโดยสหประชาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่พลาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:00-18:30 เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom

โอกาสมาถึงแล้ว! สำหรับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยดังต่อไปนี้
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตรและองครักษ์)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและดำเนินสมัครโดยการแสกน QR code ที่อยู่ในโปสเตอร์

หากมีคำถามสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ๊กและ Instagram เลยนะคะ :)

#ysdathailand #empoweryouth #dek64 #dek63 #dek62 #dek61

 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง