วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YEEP! Pitching Day

1.[1]

2.[2]

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา YSDA ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ 'คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม' ภายในงาน YEEP! Pitching Day จัดโดย Youth Engagement for Environmental Policy (YEEP!) ร่วมกับสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand) และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมนำเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับสุขภาวะ สิ่งแวดล้อม สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการ Pitching challenge สำหรับเยาวชน 

 

ในโอกาสนี้ นายสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ ประธานสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้ร่วมเสวนาในฐานะองค์กรเยาวชน ว่าเยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นในทุกวัน จะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ ทั้งนี้ยังมีคณะทำงานและสมาชิก YSDA เข้าร่วมกิจกรรมอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย ดังนี้ นางสาวภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล นางสาวสุวิชญา สุวรรณ นางสาวธนภร ประถมสาสน์ นางสาววรกมล ภู่สุวรรณ์ นางสาวสิริณยา ลอยโต เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ YSDA ขอขอบคุณทางผู้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และให้ความสำคัญกับเยาวชนมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

 

 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง