วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ค่ายสร้างยุวทูตแห่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564

ค่ายสร้างยุวทูตแห่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564 จัดขึ้นในวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเรื่องเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคัดเลือกยุวทูตแห่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564 ที่จะมาร่วมทำงานกับสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (YSDA) โดยมีจุดประสงคืในการทำงานคือ

  1. เพื่อบรรลุเป้าหมายของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ว่าด้วยเรื่องการแผ่ขยายความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในชีวิตประจำวันของยุวชนแต่ละคน รวมถึงกระตุ้นให้ยุวชนเกิดความรู้สึกสำนึกรักท้องถิ่นของตนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านการปฏิบัติในสถานที่จริง เกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและยุวชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทย
  3. เพื่อสร้างภาวะผู้นำ วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณและวิธีคิดอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานมนุษยนิยมแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและยุวชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทย
  4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและยุวชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทยสามารถตระหนักในความเป็นพลเมืองโลก และพลังแห่งต่างกายใจเดียวในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
  5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและยุวชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศไทย เกิดความรักท้องถิ่นของตนและลุกขึ้นเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนสู่ความยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
  6. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นที่เคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 

56038

1595841194759-01

1595841196235-01

1595841197292-01

1595841198369-01

1595841200839-01

1595841202106-01

1595841203396-01

1595841206457-01

1595841207941-01

1595841208937-01

1595841424197-01

1595841667758-01

1595841947227-01

56040

 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง