วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

โครงการ Waste Money ลงชุมชนหมู่บ้านมั่นคง สลัมหลัก 6 เป็นที่แรก!

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนในการคิดวิเคราะห์ ศึกษาพัฒนา และร่วมวางแผนโครงการในฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ครั้งนี้! เวลานี้! ก็ถึงเวลาสำคัญที่ "โครงการ เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทุน” (Waste Money) ได้ลงสู่ชุมชนแห่งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
Waste Money คือโครงการที่มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการขยะภายในชุมชนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งเสริมให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการแยกแยะอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันกระบวนการนำทุนที่ได้จากการขายขยะนั้นไปต่อยอดและพัฒนาชุมชนที่ร่วมโครงการให้สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในชุมชนในทุกมิติ พัฒนาสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง และเป็นชุมชนที่สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
 
โดยชุมชน “หมู่บ้านมั่นคงสลัมหลักหก (สลัม 4 ภาค)” ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ชุมชน “แรก” ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Waste Money กับสมาคมฯ เริ่มจากที่ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ได้เข้าไปทำความรู้จักผู้คนในชุมชน และสอบถามความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าใจและนำไปพัฒนาโครงการต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
ซึ่งกว่าโครงการจะสามารถเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ ก็เริ่มมาจากข้อมูลบนหน้ากระดาษ พัฒนาจนกลายเป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มรูปแบบ และเกิดการลงพื้นที่ชุมชนอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถเข้าใจต้นเหตุของความท้าทาย โครงการ Waste Money เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และยังมีโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นเพื่อประกอบสร้างการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปแบบ 
 
เพราะนี่เป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” หากแต่เป็น “จุดสำคัญ” ที่จะนำพาชุมชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาที่ไม่รู้จบ!!!
 
YSDA ขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความร่วมมือต่อโครงการเป็นอย่างดี และที่สำคัญขอขอบคุณผู้รับชมโพสต์ทุกท่านที่ติดตามการพัฒนาของสมาคมในทุกมิติ แน่นอนว่า YSDA จะไม่มีวันหยุดอยู่กับที่ โครงการที่เป็นอยู่ในตอนนี้จะต้องดีขึ้น พัฒนาขึ้น และปังขึ้น ขอให้ทุกท่านรอติดตามชมได้เลยยยยยย! 
 
2.[4]
 
3.[4]
 
5.[2]
 
 
เนื้อหาโดย พงษ์พิพัฒน์ เปรื่องปราชญ์
เรียบเรียงโดย ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง