วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

Workshop สำหรับฝ่ายวิจัย

Workshop สำหรับฝ่ายวิจัยในฝ่ายวิชาการ จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ Naplab สาขาวังหลัง

Workshop ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ชัยพร พยาครุฑ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้ฝ่ายวิจัยในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

326522

326523

326524

326525

326526

326527

326528

326529

326530 ณ Naplab สาขาวังหลัง

Workshop ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ชัยพร พยาครุฑ เป็นผู้บรรยายในกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้ฝ่ายวิจัยในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แชร์:

ติดตามเราได้ที่