วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

งานเสวนา "การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG"

YSDA Breaking News 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565
เลขาธิการ ผู้อำนวยการ และผู้รับผิดชอบโครงการ Ground up เข้าร่วมงานเสวนา “การอารักขาพืชอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดล BCG” 
โดยภายในงานได้มีการบรรยายเกี่ยวกับ
- "เศรษฐกิจไทย ก้าวไกลด้วย BCG” โดย นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้นแหลมทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี
- “มุมมองตลาดต่อผลผลิตเกษตรปลอดภัย” โดย คุณภัททดา สามัคคี อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผลไม้ไทย
- “ธุรกิจอารักขาพืช - พัฒนาอย่างไร ให้ยั่งยืน” จากมุมมองภาคเอกชน โดย ดร.สมศักดิ์ สมานวงศ์
- “บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการส่งเสริมการด้านการอารักขาพืชและเกษตรยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- “นโยบายและกฎระเบียบที่ส่งเสริมการอารักขาพืชอย่างยั่งยืน” โดย ดร.อัญชลี นามวงษ์
 
โห! มีหัวข้อน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อโครงการของเราเยอะแยะเลยล่ะ!        </div>

        <div class=
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง