วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

SDGs Empower Youth Camp มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2563 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการ SDGs Empower Youth Camp ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 79 คน รวมถึงเป็นการฝึกอบรมข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่สนใจจะร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับเยาวชนกับสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย
 
ในการนี้ คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเยาวชนของประเทศไทย รวมถึงสมาชิกทีมงานทุกคนของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่อาสาเป็นพี่เลี้ยง พี่สันทนาการ และพี่กิจกรรม
 
สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลของความพยายามในการเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวของสมัชชาฯ จะส่งผลให้ยุวชนทุกคนในประเทศไทยตระหนักว่าความยั่งยืนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน และผู้มีจิตใจยุวชนทุกคนคือผู้นำที่แท้จริงในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน #ให้มันจบที่รุ่นเรา

123433924_997746440728777_5013764107747057513_o

 

122976692_997746517395436_4765063781783662620_o

 

123260082_997746524062102_8579093538478649063_o

 

123338002_997746604062094_2234194248422046904_o

 

122999379_997746497395438_4635294781490184417_o

 

123062971_997746414062113_7217528343083799300_o

 

123086936_997746564062098_2859757450634437500_o

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง