วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมองค์กรภาครัฐ-ภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมองค์กรภาครัฐ-ภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 3 วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง