วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

การประชุมหารือเพื่อวางแผนงาน 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2

คณะกรรมการบริหารสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยเข้าร่วม "ประชุมหารือเพื่อวางแผนงาน 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2"

การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีคุณ Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เป็นประธานในที่ประชุม และได้เสนอแผนงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม หลังจากมีการจัดประชุมในครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

 

ในครั้งนี้ คุณณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์ เลขาธิการสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนภาคประชาสังคมที่ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนงาน 5 ปีของ UNDP ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนไทย

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง