วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YSDA School Ventures ครั้งที่ 1

เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่และครั้งใหญ่ของ YSDA กับค่าย YSDA School Ventures ครั้งแรก !!
ค่ายที่น้อง ๆ ชั้นประถมศึกษารอคอย
 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล และคณะทำงานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้จัดทำค่าย YSDA School Ventures ณ โรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี
 
การจัดทำค่ายในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรื่องของทักษะชีวิต (Life skill) รวมทั้งการนำความรู้จากในห้องเรียนมาบูรณาการในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยแต่ละกิจกรรมในค่ายได้ดำเนินไปอย่างสนุกสนานโดยได้รับความร่วมมือ และความสนใจจากคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวัดโคกเป็นอย่างดี
YSDA ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนวัดโคก ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับการจัดค่ายในครั้งนี้ ให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และค่ายในครั้งนี้จะไม่สมบูรณ์เลยหากขาดความร่วมมือของน้องๆนักเรียนที่น่ารักจากโรงเรียนวัดโคกทุกคน 
 
ความสนุกสนานของค่าย YSDA School Ventures ได้รวมอยู่ที่นี่แล้ว! 
 
292342111_1406923096477774_2124579320468958817_n
 
291919653_1406923229811094_1668362278776296087_n
 
เนื้อหาโดย ภัสรี อาสาทรงธรรม
เรียบเรียงโดย ต้นฝน แสงกำพลี
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง