วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่โรงเรียนวัดคู่สร้าง

YSDA มาเยือนสมุทรปราการ!!!!

วันที่ 5 สิงหาคม รองผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการ Waste Money ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เดินทางมาที่โรงเรียนวัดคู่สร้าง โดยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ กิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งมีการต่อยอดนำทรัพยากรภายในโรงเรียนมาสร้างรายได้ อาทิ การแปรรูปผลของต้นตีนเป็นน้ำเป็นตุ๊กตาจากต้นตีนเป็ด และขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ การผลิตเจลแอลกอฮอล์และยาดมสมุนไพรตราโรงเรียนวัดคู่สร้าง ผลิตและออกแบบโดยนักเรียน เพื่อนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัดส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ถูกต้องนั่นเอง! 

YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

wad khae 2

wad khu srang 3

wad khu srang 4

wad khu srang 5

เนื้อหาโดย นันท์นภัส นุชสาย
เรียบเรียงโดย ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง