วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

นิทรรศการ "ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง: มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion: Beyond BMA)"

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้เข้าร่วมนิทรรศการ "ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง: มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion: Beyond BMA)"
โดยมีว่าที่ร้อยตรีวีระ สุขเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ร่วมเสวนา และมีตัวแทนหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
และระบบกักเก็บพลังงาน บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ MEA ยังได้นำรถโดยสารไฟฟ้าไทย หรือ MEA E-bus มาจัดแสดง พร้อมบูธนิทรรศนวัตกรรม EV มาตรฐานการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ซึ่งในฐานะผู้สนับสนุนการพัฒนาจะนำรถโดยสารไฟฟ้า หรือ E-bus โดย MEA นำมาศึกษาวิจัยการใช้งานจริงภายในองค์กร เพื่อการออกแบบรูปแบบการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะในระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศ
ที่สำคัญทำงานร่วมกับของหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอด บูรณาการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สามารถผลิตรถโดยสารไฟฟ้าใช้เองในประเทศ
ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทย

โครงการดังกล่าวฯ นอกจากจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแล้วยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอนาคต การให้บริการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานการติดตั้ง ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว!

BMA

BMA 2

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง