วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

การประชุมความร่วมมือระหว่างสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ในการจัดกิจกรรม SDGs Empower Youth Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพบรรยากาศการประชุมความร่วมมือระหว่างสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ในการจัดกิจกรรม SDGs Empower Youth Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 10- 11 กันยายน พ.ศ.2565 นี้

โดยมี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ และ ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

cerca mths

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง