วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

SDGs Empower Youth Camp มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้จัดกิจกรรม "SDGs Empower Youth Camp" โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงบทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs ทั้งยังสนับสนุนในการสร้างกลไกในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

!! Exclusive !!
พวกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ รองคณะบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้เปิดงาน "SDGs Empower Youth camp"
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มาอธิบายถึงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเกี่ยวข้องในภาคเยาวชน
รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ "สู่อนาคต ค.ศ.2030"

ยังมีกิจกรรมที่ทำให้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จด้วยการสร้างกลไกและผู้นำในชุมชนด้วยหลักการ "Localizing"ด้วยกาารสร้าง SDGs Hub รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ YSDA กำลังขับเคลื่อนอยู่ มีทั้งนิทรรศการเล่าถึงปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ฐานกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ฐานการเรียนรู้ที่ปูพื้นฐาน SDGs ทั้ง 17 ข้อ โดยแบ่งเป็น 5P; People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership และปิดท้ายด้วยฐานกิจกรรม SDGs Hub ให้น้อง ๆ ได้เห็นภาพรวมของ 5 โครงการ ไม่ว่าจะเป็น
Waste money, Learning Chamber, Marketplace, โครงการเกษตร, โครงการโภชนาการ โดยรายละเอียดเป็นอย่างไร มีที่นี่ที่เดียว SDGs Empower Youth Camp เท่านั้น !!

EM CAMP TU 2

EM CAMP TU 3

EM CAMP TU 4

EM CAMP TU 5

EM CAMP TU 6

EM CAMP TU 7

EM CAMP TU 8

EM CAMP TU 9

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยแก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

และที่ขาดไม่ได้คือคณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรมในบางส่วนให้ผ่านมาได้ด้วยดี และเยาวชนที่ได้ให้ความสนใจและมาเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ พวกเราหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาสังคมของเราไปด้วยกัน พร้อมกับ YSDA

แล้วมาร่วมมือกันพาโลกสู่ "ความยั่งยืน" นะ !!

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง