วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

SDGs Empowering Youth Activity

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Bangkok SDGs Empowering Youth Activity ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดยนางสาวอุรัสยา เอกทัตร (ลูกโซ่) รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ผู้แทนจากสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “๗๕ ปีแห่งความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ กับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย" ในส่วนของการแลกเปลี่ยนมุมมองและบทบาทสำคัญของเยาวชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ยังมีการพูดถึงการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งบรรยายกาศภายในงานมีการจัดนิทรรศการเล่าถึงปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหา และกิจกรรมเวียนฐานให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ สุขภาวะและทรัพยากรมนุษย์, เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรม, การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน, การพัฒนาของพื้นที่เมืองและพื้นที่กึ่งเมือง และระบบอาหาร ที่ดิน น้ำ และมหาสมุทรที่ยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Localizing SDGs ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกัน

โดยทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานครฯ ที่ได้จัดกิจกรรม “ผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Bangkok SDGs Empowering Youth Activity” พัฒนาเยาวชน พัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพผู้เป็นประธานเปิดงานเป็นอย่างสูง และวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในทุกมิติแก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

BKK x SDGs 2

BKK x SDGs 3

BKK x SDGs 4

BKK x SDGs 5

BKK x SDGs 6

BKK x SDGs 7

BKK x SDGs 8

BKK x SDGs 9

BKK x SDGs 10

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง