วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่โรงเรียนวัดวัดงิ้วราย และโรงเรียนวัดดอนซาก

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน”
ในครั้งนี้ YSDA เดินทางมาที่ ”จังหวัดนครปฐม”
ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะทำงานฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้พูดคุยกับผู้อำนวยการ คณาจารย์โรงเรียนวัดงิ้วราย ถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับการศึกษา ประเด็นความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดที่ทางโรงเรียนได้มีการนำสื่อการเรียนรู้ E-book เป็นการปรับให้เข้ากับการเรียนรู้ในปัจจุบัน และให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เดินเยี่ยมชมโรงอาหาร ห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา

ในวันเดียวกันทาง YSDA มีได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนซาก เกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ สถานที่ กิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งสิ่งที่น่าสนใจในโรงเรียนคือโครงการ Zero Waste ที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงเยี่ยมชมแปลงเกษตรและห้องสมุดอีกด้วย

YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย และโรงเรียนบ้านดอนซาก จังหวัดนครปฐม ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

wad ngiw ray 2

wad ngiw ray 3

wad ngiw ray 4

wad ngiw ray 5

wad ngiw ray 6

เนื้อหา อุรัสยา เอกทัตร
เรียบเรียงโดย ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง