วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อร้อยปีที่แล้ว พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นไร่อ้อยมาก่อน ประชาชนจึงเรียกว่า "วัดราษฎร์นาวงษ์" แต่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น และมีชื่อว่า “โรงเรียนวัดนาวง” นั่นเอง

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อนุกรรมการโครงการ Waste money และ คณะทำงานฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนาวง พูดคุยกับ คุณช่อชบา บุญญาธิการ, คุณชัยณรงค์ มหาแสน และคุณพิมพ์ทิพย์ ปัญญาบุญ รองผู้อำนวยการทั้งสามท่านของโรงเรียนวัดนาวง เกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ สถานที่ กิจกรรมการเรียนการสอน ห้องสมุดอาเซียน และห้องเรียนโครงการภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดนาวงซึ่งเป็นโครงการที่ได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจด้านภาษาได้ศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

การพูดคุยในครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อนำไปต่อยอดโครงการพัฒนาสถานศึกษา และทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในระดับชุมชนต่อไป

YSDA ขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนวัดนาวงที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้wad na wng 2

wad na wng 3

เนื้อหา อุรัสยา เอกทัตร
เรียบเรียง ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง