วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดแค จังหวัดสมุทรปราการ

ครั้งนี้ YSDA พาทุกคนมาลงพื้นที่โรงเรียนวัดแค ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และคณะทำงานฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียนวัดแค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยถึงความท้าทายที่โรงเรียนประสบในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่โรงเรียนต้องการพัฒนาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ สถานที่ หรือกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนทุกคน

การพูดคุยกับทางคณาจารย์โรงเรียนวัดแคในครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค้นคว้า ต่อยอดและพัฒนาโครงการเพื่อสังคมของสมาคมให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของโรงเรียนและสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

YSDA ขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนวัดแคที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความร่วมมืออย่างดีมา ณ ที่นี้

wad khae 2

wad khae 3

wad khae 4

เนื้อหา ภูริชญา โสลันดา
เรียบเรียงโดย ชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง