วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YSDA เข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้านการคลังท้องถิ่น

เคยสงสัยกันไหมว่า การพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละที่จำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง
 
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้านการคลังท้องถิ่น
"สามเสาหลักของการพัฒนารายได้ท้องถิ่น: นโยบาย ระบบการจัดการ และเทคนิควิธี" 
 
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งอบต. อบจ. เทศบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมรับฟัง พูดคุย เสนอแนะแนวทางการแก้ไขความท้าทายจากล่าง (ท้องถิ่น) ขึ้นบน 
 
โดยการอบรมนี้ มีการอภิปรายถึงวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มรายได้เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
YSDA ขอขอบคุณรศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะที่ได้ทุ่มเททำวิจัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างสูง
ส่วนแนวทางที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไร และการอบรมจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ขนาดไหน ไปดูกัน
 
293181007_1410512782785472_468255819172876140_n
 
293119515_1410512819452135_3600453465037837452_n
 
เนื้อหาโดย ภูริชญา โสลันดา
เรียบเรียงโดย ต้นฝน แสงกำพลี
แชร์:

ติดตามเราได้ที่