วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YSDA Breaking News

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 คุณณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์ (เลขาธิการ) และคุณศศิกานต์ อุศรัตนิวาส (รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์) จากสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) และโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรปราการ

การเข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเพื่อสังคมของสมาคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณประโยชน์และระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะบุคลากรของโรงเรียนวัดกอบัว (ขลิบราษฎร์บุรณะ) และโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้

3.[1]

 

6.[1]

 

4.[1]

 

7.[1]

 

10.[1]

 

8.[1]

 

9.[1]

 

 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่