วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YSDA Breaking News

YSDA Breaking News 
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 คุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ (ประธาน) คุณณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์ (เลขาธิการ) คุณภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล (ผู้อำนวยการ) และ คุณศศิกานต์ อุศรัตนิวาส (รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์) จากสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรด้านการศึกษา รวมถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนแสงประเสริฐ และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี 
การเข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเพื่อสังคมของสมาคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณประโยชน์และระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะบุคลากรของโรงเรียนแสงประเสริฐ และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้
 
 
6
 
5
 
4
 
3
 
7
 
8
 
10
 
9
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง