วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YSDA Breaking News

YSDA Breaking News 
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 คุณณิชชารีย์ เลิศปัญญาโรจน์ (เลขาธิการ) และ คุณศศิกานต์ อุศรัตนิวาส(ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์) ตัวแทนจากสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดฉาง และโรงเรียนสุลักขณะ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาสถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้จากการเยี่ยมชมสถานศึกษามาทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาโครงการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณประโยชน์และระบบการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 
YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะบุคลากรของโรงเรียนวัดฉาง และ โรงเรียนสุลักขณะที่ให้การต้อนรับ และความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้
 
 S__7290887
 
 
 
 
S__7290886
 
 
S__7290892
 
S__7290890
 
S__7290891
 
 
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง