วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ร่วมงาน Just Energy Transition and Urban Development amid High Energy Prices

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ นายกสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย และคณะทำงานในแต่ละพื้นที่ เข้าร่วมงาน Just Energy Transition and Urban Development amid High Energy Prices จัดขึ้นโดย SDG Move, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Friedrich Ebert Stiftung

งานดังกล่าวเป็นงานแลกเปลี่ยนความเห็น พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการพลังงานอย่างไรให้ยั่งยืน โดยมีตัวแทนจากแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา วางแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

2.[8]

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง