วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

Young Move SDGs Forward Camp

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA Thailand) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กลุ่มอิสระ SDGs Hub ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการ "แกนนำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Young Move SDG Forward Camp) ขึ้นในวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2566 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
โครงการดังกล่าวมีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด ‘487 คน’
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักความเป็นองค์รวมของสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับตัวตนของแต่ละคน รวมถึงเปิดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ "ประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า: ขับปัจจุบันเคลื่อนอนาคต" และเสริมสร้างความตื่นตัวพร้อมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในภาคเยาวชน
ในโอกาสนี้ สมาคมขอขอบคุณคณาจารย์ และแขกปราศรัยรับเชิญทุกท่านที่สละเวลาของท่าน มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในช่วงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้
1.ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SDG Move)
2.ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SDG Move)
3.คุณอรชพร นิมิตกุลพร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
4.คุณพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน WWF-ประเทศไทย
5.คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.ผศ.ดร.สุริยะกิจ ย่อมมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.ดร.วนัน เพิ่มพิบูลย์ Climate Watch Thailand
 
และท้ายที่สุดขอบคุณเยาวชนที่คนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาร่วมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกันนะ!
ymfnews00001
ymfnews00002
ymfnews00003
ymfnews00004
ymfnews00005
ymfnews00006
ymfnews00007

ymfnews00008

ymfnews00009

 
แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง