วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

YSDA ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘ความสําคัญและบทบาทของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 คุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ นายกสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ได้รับเชิญเพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘ความสําคัญและบทบาทของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นํานักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพ ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ (Youth Leaders for Localizing SDGs) จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ณ อาคารเรียน SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ยังได้ร่วมเสวนาร่วมกับ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ จาก EEC Thailand และ คุณณิชกานต์ ธรมธัช จาก UNDP Thailand
2.[1]
สมาคมขอขอบพระคุณทีมงานผู้จัดทุกท่าน และ SDG Move ที่ให้เกียรติเชิญสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง