วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

One Ball, One world

วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. พ.ศ.2566 สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม One Ball, One World – SDG Education ที่จัดขึ้นโดย The Spirit of football ร่วมกับ SDG Move วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ และ Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการจัด SDG Football Workshop ที่ใช้ลูกฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกิจกรรม อีกทั้งผู้เข้าร่วมมีโอกาสเล่นและทำความเข้าใจ SDGs ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนผ่านกีฬาฟุตบอล โดยมีผู้แทนสมาคมจำนวน 15 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ทีมงานได้นำความรู้และเครื่องมือที่ได้บรรจุเข้าในแผนดำเนินการของสมาคมเป็นที่เรียบร้อย และจะนำไปเป็นโอกาสให้สมาชิกของสมาคมได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป

สมาคมขอขอบพระคุณทีมงานผู้จัดทุกท่าน และ SDG Move ที่ให้เกียรติเชิญสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

On March 31st - April 1st, 2023 Young Thai for Sustainable Development Association (YSDA) had been invited to One ball, One world - SDG Education project by The spirit of Football , SDG Move, Puey Ungphakorn School of Development Studies, and Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand at Puey Park for People and Sustainability, Thammasat University Rangsit Campus.

There were 15 association representatives participating in the event. We learned and realized many issues and had chances to talk about many interesting solutions during the activities. One of the most interesting activities was the “SDG FOOTBALL WORKSHOP” as we use football to connect people and get to know and understand more about the SDGs on issues such as climate change, gender equality and many more. In this regard, we would apply all of the skills and knowledge that we have learned and make use of it in the future.

We truly appreciate your opportunity, and many thanks for everyone’s efforts on this project especially, SDG Move for honoring the invitation of YSDA to participate in this event.

2.[7]

3.[7]

4.[6]

Written by Nunnapas Lumongkolcharoen
Translated by Tharinun Joomthong and Nunnapas Lumongkolcharoen

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง