วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ประชุมหารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้ประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยมีผู้แทนมรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือจัดกิจกรรมโครงการ "เยาวชนพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน" ร่วมกัน ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จ.ชัยนาท ในการนี้สมาคม ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง