วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนาคปรก

เขตภาษีเจริญเริ่มดำเนินการ ! ดินแดนคลองไหลผ่านงามตา
ลักษณะหนา กึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แสงเรืองรอง
แม้แดดจะแรงแต่ไม่เคยแซงความพยายามของคณะทำงานพื้นที่
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณเขมณัช นิชารัมย์ คณะทำงานกลาง และ คุณภวิษย์พร สร้อยเพ็ชร์ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนาคปรกในเขตภาษีเจริญ ตำบลปากคลองภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน
การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ผู้อำนวยการได้นำเยี่ยมชมอาคารเรียนและบริเวณต่าง ๆ รวมถึงพูดคุยรายละเอียดและประวัติของโรงเรียน ทำให้เข้าใจบริบทของนักเรียนและชุมชนรอบข้างมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำโครงการ SDGs Hub ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนปากคลองภาษีเจริญ ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียนวัดนาคปรก ที่ให้การต้อนรับอย่างดีและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มา ณ ที่นี้

2.[2]

3.[2]

4.[2]

5.[2]
เนื้อหาโดย เขมณัช นิชารัมย์

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง