วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 คุณสุทธิโชค จิตรศรีสมบัติ นายกสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างการรับรู้ และความเข้าใจด้านกฎหมายในการดำเนินงานสมาคมและมูลนิธิในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง” ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การอบรมในครั้งนี้สมาคมได้รับความรู้และแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สมาคมขอขอบพระคุณอำเภอบางบัวทองเป็นอย่างสูงที่ได้เชิญสมาคมเข้าร่วมในงานนี้

2

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง