วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ครั้งนี้เรากลับมาลงพื้นที่กัน ณ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17130 ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยย Let's go! 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณรดา ยอดเกวียน และคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม และโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน เพื่อพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของทั้ง 3 โรงเรียน 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้สอบถามและเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ประสบ และได้เดินเยี่ยมชมพื้นที่ภายในโรงเรียน ทำให้เข้าใจถึงบริบทและการใช้งานจริงของอาคารต่าง ๆ และกิจกรรมนอกจากการเรียนการสอนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การเกษตร เป็นต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้รับข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้เกิดโครงการ SDGs Hub เกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อต่อยอดจนทำให้พื้นที่เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้อีกด้วย 

YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม และโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่น และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้

2

3

4

5

 

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง