วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

งานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2023

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์

หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการจัดการฝึกอบรม SDGs Game เครื่องมือใหม่สำหรับประชาชนที่จะสามารถทำความเข้าใจ SDGs ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยประธานและผู้แทนสมาคมจำนวน 8 คนเข้าร่วมฝึกอบรมในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00-17.00 น. ในการนี้ ทีมงานได้นำความรู้และเครื่องมือดังกล่าวบรรจุเข้าในแผนดำเนินการของสมาคมเป็นที่เรียบร้อย และจะนำไปเป็นโอกาสให้สมาชิกของสมาคมได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมในโอกาสต่อไป

สมาคมขอขอบพระคุณทีมงานผู้จัดทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์วิจัยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข และ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้เกียรติเชิญสมาคมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้PMAC1

PMAC3

PMAC4

PMAC7

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง