วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 09:00 – 18:00 ysdathailand@ysda.org

ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ณ พื้นที่ริมแม่น้ำนครชัยศรีและทางรถไฟล่องใต้ จะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกเสียจากอำเภอนครชัยศรี รหัสไปรษณีย์ 73120 จังหวัดนครปฐม

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณภัสรี อาสาทรงธรรม คณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการฯ และคุณวรกมล ภู่สุวรรณ์ คณะทำงานฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนวัดงิ้วราย และโรงเรียนวัดสัมปทวน เพื่อพูดคุยกับผู้อำนวยการและคณะครูของทั้งสองโรงเรียน

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้พูดคุยกับผู้อำนวยการและคณะครูเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ไปจนถึงประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ที่โรงเรียนพบ นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งทำให้เข้าใจถึงบริบทของอาคารสถานที่กับการใช้งานจริง การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงได้รับข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้โครงการ SDGs Hub นั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน รวมถึงสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอีกด้วย

YSDA ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียนวัดงิ้วรายและโรงเรียนวัดสัมปทวน จังหวัดนครปฐม ที่ให้การต้อนรับอย่างดีและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ มา ณ ที่นี้ 

ว่าแต่การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร❔ คงต้อง “ปัดขวา” แล้วเดินทางไปพร้อมกัน

2.[6]

3.[6]

เนื้อหาโดย: ภัสรี อาสาทรงธรรม

แชร์:

ติดตามเราได้ที่

แท็กที่เกี่ยวข้อง