วันจันทร์ - วันศุกร์ 09:00 – 17:00 / วันอาทิตย์ - วันเสาร์ ปิด ysdathailand@ysda.org

SDGs Youth Camp: Empower Pathum Thani Youth

ค่ายมัธยมอาสาพัฒนาปทุมธานีสู่ความยั่งยืน – ร่วมปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราและท้องถิ่นด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาจังหวัดปทุมธานีสู่ความยั่งยืนได้ที่ค่ายนี้! มีประกาศนียบัตรให้

คุณจินตนาการถึงอะไรเวลาได้ยินคำว่า “ความยั่งยืน” 

ไม่รับถุงพลาสติก? ไม่ใช้หลอด? เก็บขยะชายหาด? ปลูกป่าชายเลน? แจกจ่ายเสื้อผ้าเก่า? ลดการใช้กระดาษ? กินอาหารดีมีประโยชน์? หรือว่าเกิดจินตภาพกว้างๆว่า ความยั่งยืน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หากเป็นเช่นนั้น เราอยากบอกคุณว่า “คุณเข้าใจ (ไม่) ผิด!” 

สหประชาชาติกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 17 ข้อ 169 เป้าประสงค์ โดยมีผู้นำประเทศกว่า 193 ประเทศลงนามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ร่วมกัน และมีความตั้งใจจะทำให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จให้ได้ภายในปีค.ศ.2030 ทว่า ด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวในลักษณะปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดความล่าช้า และทำให้โลกของเราไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ภายในค.ศ.2030 

พวกเราในฐานะเยาวชนจะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างชาติสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร? พลังของคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างฉันจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้สู่ความยั่งยืนได้จริงหรือไม่? ร่วมค้นหาคำตอบและเรียนรู้วิธีการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในค่าย (ค้าง 3 วัน 2 คืน) SDGs Youth Camp: Empower Pathum Thani Youth ในวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และต้องมีอายุระหว่าง 15-18 ปี
  2. ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมจากผู้ปกครอง
  3. มีความสนใจเกี่ยวกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
  4. สนใจทำกิจกรรมอาสาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  5. ไม่มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันเข้าร่วมโครงการ
  6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 3 วัน
  7. อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือ อาศัยอยู่ห่างไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากเส้นแบ่งเขตจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดของค่าย:

ค่ายนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)

ณ อาคารเรียนรวม 3 (SC3) ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

พักที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (นอนแยกชาย/หญิง)

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง ส่งผลให้ต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจำนวน 450 บาท โดยคณะผู้จัดนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาคารสถานที่ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดกิจกรรม

โดยสรุป ค่ายนี้จึงมีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวน 450 บาท

*จ่ายทันทีพร้อมการสมัคร*

*หลังจากจ่ายเงินแล้วมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการทันที โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทาง Page Facebook: YSDA – Young Thai For Sustainable Development Assembly*

และที่สำคัญ! ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบกิจกรรม เพื่อรับรองว่า น้องๆ ได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของค่ายได้ที่

โทร: 097-0492700 พี่เซ้นส์

Line: @ysdathailand

E-mail: sasikarn.u@ysda.org

Facebook: YSDA – Young Thai for Sustainable Development Assembly

ร่วมจุดคบเพลิงเพื่อส่องสว่างแก่ตนและสังคมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1V_qHE9uatcyOH7QR-guqtw0rDp7x9Ytfj7fm8vHxbSo/edit

แชร์: