ละครเวทีของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เปิดโอกาสให้สมาชิกสมัชชาฯ มีส่วนร่วมในการสร้างละครเวทีนี้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม
11-12 มกราคม 2563 Workshop YSDA The musicle
19 และ 25 เมษายน 2563 คัดเลือกนักแสดง
23 ตุลาคม 2563 ซ้อมใหญ่ละครเวที
24-25 ตุลาคม 2563 YSDA The musicle