ค่ายกิจกรรมอาสาที่เราจะไปช่วยกันพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านสถานที่ ด้านทรัพยากรเพื่อนำมาปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียนภายในโรงเรียน และด้านการศึกษา ในด้านการศึกษานี้เราจะมีการสอนนักเรียนในโรงเรียนคือด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ซึ่งกิจกรรมทุกอย่างที่เราจัดขึ้นล้วนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาได้เองโดยไม่ต้องรอพึ่งความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียว

วันเปิดรับสมัคร
1 ธันวาคม 2562
วันที่จัดกิจกรรม
1-4 มกราคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา