กิจกรรมที่จะนำเสนอข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งสถานที่ที่เราจะพาไปนั้นจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยไปมาก่อน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์และจะมีการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์สถานที่นั้นๆเพื่ออัพโหลดใน Youtube Chanel ของ YSDA

ระยะเวลาของกิจกรรม Unseen Thailand จะเริ่มนำข้อมูลลงในเว็บและในชาแนล YSDA ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งจะลงในวันที่ 1 ของทุกๆเดือน