วันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (YSDA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดค่าย SDGs Youth Camp 4 : ขยะหิวน้ำ ขึ้นเป็นครั้งที่ 4

ค่ายนี้มุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน กิจกรรมในค่ายมีทั้งการให้ความรู้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายดังกล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s