ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (YSDA) ได้สนทนาร่วมกับสมาชิกของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในพื้นที่ภาคใต้ การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งสองฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมืออันดีในการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s