ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ประธาน และรองประธานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้เข้าร่วมในประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพยุวชนเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ร่วมกับ นายกสโมสรนิสิตนักศึกษา ประธานกรรมการนักศึกษา และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย ประกอบด้วย

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตลพบุรี
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 13. มหาวิทยาลัยรังสิต
 14. สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์
 15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 17. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์อยุธยา

สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ขอขอบคุณนายกสโมสรนิสิตนักศึกษา/ประธานกรรมการนักศึกษา และผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวร่วมกับสมัชชาฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเรายุวชนในประเทศไทยจะประสานใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้าวข้ามความแตกต่างทั้งหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ร่วมกับสมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s