กิจกรรมที่เราจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้กับผู้รับ โดยเราจะคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามที่ทางฝ่ายขับเคลื่อนด้านการศึกษาได้กำหนดไว้ ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ให้พาเจอกับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี้ ในการให้ความช่วยเหลือเราได้กำหนดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือไว้ 3 เดือน

วันเปิดรับสมัคร
15 ธันวาคม 2562
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
6 มกราคม - 6 เมษายน 2563