ปุณณสา ประจงกิจกุล (เฟิน)

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศเกี่ยวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเพราะไม่เคยนึกว่าตนเองจะมีศักยภาพที่จะมาทำงานทางด้านนี้เลยทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจลงมือทำในหลายๆเรื่อง”