ณัฐวดี อารมย์เรียม (ณัฐ)

ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“YSDA เหมือนบ้านหลังที่3ค่ะ ได้ทั้งมิตรภาพ ได้ความรู้ ได้รู้ว่าจะพัฒนาโลกเราไปในด้านไหนได้บ้าง ได้เอา Passion ตัวเองออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆค่ะ ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“หลังจากที่ได้มาทำงานใน YSDA จริงๆได้รู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น การเป็นผู้นำที่ดี รู้จักการวางตัว การเข้ากับคนอื่น การใช้ชีวิตที่ไม่มีระบบของตัวเองได้มีระบบระเบียบมากขึ้นค่ะ”