พฤกษา ทวันเวทย์ (แคท)

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“YSDA คือองค์กรที่เยาวชนได้ใช้ความสามารถของตัวเองช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นครอบครัว ที่สมาชิกทุกคนเติบโตไปพร้อมๆ กัน”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“มีมุมมองในเชิงบวกมากขึ้น เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ตราบใดที่สิ่งนั้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง และทุกคนร่วมมือกัน”