ชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช (นิว)

ปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต และเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 16

YSDA คืออะไรสำหรับคุณ?
“สำหรับนิว YSDA คือการรวมตัวกันของเยาวชนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ อยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ”

หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
“หลังจากเข้ามาทำงานใน YSDA แล้ว ก็ได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่มีเป้าหมายเดียวกันอีกมากมายเลย ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่รู้สึกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สัมผัสมานั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น จับต้องได้ และเป็นจริงได้ในประเทศไทย ทำให้รู้สึกมีความหวังกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยมากขั้นค่ะ”